โทรหาเราตอนนี้! +8618654721858|lander@landercn.com

โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์
ในส่วนนี้ คุณสามารถค้นหาและค้นหาโซลูชันบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก อาหารทะเลและปลา ผลิตภัณฑ์จากนม ผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ขนมขบเคี้ยว อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ฮาร์ดแวร์ ฯลฯ

Go to Top